Statické výpočty

Dominion Steelcon ponúka vykonanie nových statických výpočtov už existujúcich oceľových komínov, ak sú plánované zmeny  (napr. budú namontované nové meracie dýzy a pod.) alebo v prípade, že hrúbka plášťa oceľového komína je významne znížená v dôsledku korózie. V niektorých prípadoch doporučujeme vykonať nový statický výpočet na základe výsledkov kontroly ultrazvukového merania. Môže sa potom doporučiť, že je nevyhnutné vystuženie plášťa a iné doporučenia.

Dominion Steelcon tak ponúka statické výpočty ako aj výkresy/škice pre toto prevedenie. Je na voľbe zákazníka, či túto prácu bude aj fyzicky vykonávať Dominion Steelcon alebo si to zabezpečí sám.

Ak sa komín premiestňuje na iné miesto, tiež to vyžaduje nový statický výpočet, rovnako ako aj nový kotevný kôš – pri oboch vie spoločnosť Dominion Steelcon pomôcť.