Miljø

Som en af de førende stålskorstensleverandører, går Steelcon højt op i at overholde gældende miljøkrav og tænke miljø og bæredygtighed ind i hele værdikæden. Dette være sig både de interne og ekstern miljøkrav.

Vi har derfor i samarbejde med godkendte miljøspecialister udarbejdet egen Miljørapport, som læner sig meget op af ISO 14001, men dog endnu ikke er certificeret herefter. Denne certificering er sammen med OHSAS 18001 undervejs og vil efter planen være udført primo 2017.

Venligst se i linket herunder Steelcons opdaterede miljørapporter.

Hent miljørapport for Steelcon, DK 

Hent miljørapport for Steelcon, SK