Fritstående, dobbeltvæggede stålskorstene

Den dobbeltvæggede skorsten er en god løsning pga. adskillelsen af den bærende, udvendige kappe og den røggasførende indvendige kerne, som er isoleret alt afhængig af røggastemperaturen. Her er der mulighed for et differentieret materialevalg afhængig af røggassens sammensætning samt temperatur.

Løsningen kan udbygges med flere kerner, som kan behandle aftræk fra flere anlæg.

Den bærende kappe kan overfladebehandles efter kundens ønsker.

Kontakt os for at høre mere eller for at få et uforpligtende tilbud.