Vision, Mission og Værdigrundlag


Vision

• Dominion Steelcon vil være markedsleder samt den mest foretrukne leverandør af større fabriksfremstillede stålskorstensanlæg i EU samt andre udvalgte markeder.

• Dominion Steelcon ønsker at levere en totalkvalitet, som er den bedste på markederne.

Mission

• Dominion Steelcons primære produkt er fremstilling af større, fabriksfremstillede stålskorstensanlæg. Sekundært fremstilles lyddæmpere, stålkonstruktioner, kanaler samt stålmaster til andre formål (mobiltelefoni, reklame m.m.)

• Dominion Steelcon ønsker at blive opfattet som en virksomhed, der yder excelent rådgivning, projektafvikling og leverer et kvalitetsprodukt til aftalt tid.

• Dominion Steelcon skal være markedsleder og fortsat sikre sin position via en defineret vækststrategi.

• Dominion Steelcon skal sikre en effektivitet i værdikæden, der resulterer i branchens laveste omkostninger. Ovennævnte skal betyde, at Dominion Steelcon når sin financielle målsætning om at levere et overskud før skat på min. 5% af omsætningen.

Værdigrundlag

• Dominion Steelcon ønsker fleksible og motiverede medarbejdere, der tager ansvar som tilgodeser Steelcon-teamet og følger de af ledelsen opsatte mål. Ledelsen skal i den forbindelse sikre optimal information til medarbejderne, bl.a. gennem nyhedsudgivelser og informationsmøder.

• Alle Dominion Steelcons medarbejdere skal behandle kollegaer, underleverandører, kunder m.m. med respekt.

• Dominion Steelcon vil tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere i branchen ved at give dem “frihed under ansvar” inden for brede rammer.

• Ovennævnte betingelser skal resultere i, at medarbejderne får opfyldt egne ambitioner, at der er et godt arbejdsmiljø samt en forståelse for at ens handlinger giver kundetilfredshed og rentabilitet og dermed en sikker arbejdsplads.