Raport oddziaływania na środowisko

Do spraw związanych ze środowiem naturalnym, spełnieniem aktualnych wymagań środowiskowych i zapewnieniem zrównoważonego rozwoju, przykładamy szczególną wagę. To dotyczy zarówno wymagań wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

W tym celu współpracujemy z kwalifikowanymi ekspertami ds. ochrony środowiska, którzy pomagają nam przygotowywać nasz własny raport środowiskowy w oparciu o normę ISO 14001. Na chwilę obecną firma nie posiada certyfikatu ISO w tym zakresie.

Poniżej odnośnik do raportu oddziaływania na środowisko.

Download environmental report, Denmark (Pobierz raport)

Download environmental report, Slovakia (Pobierz raport)