Kontrola Jakości

Pracujemy w oparciu o najnowsze dostępne technologie produkcji, z dużym naciskiem, na jakość I efektywność. Będąc wiodącym dostawcą stalowych kominów przemysłowych, traktujemy zarządzanie i kontrolę jakości, jako kluczowy i priorytetowy aspect w całym procesie realizacji. 

Posiadamy certyfikaty ISO EN 9001 - 2008 zarówno dla zakładu Dominion Steelcon Esbjerg jak i Dominion Steelcon Slovakia w miejscowości Kosice. Co sześć miesięcy wykonywany jest audyt, przy jednoczesnej bieżącej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, co pozwala nam na utrzymanie system zarządzania jakością na wysokim poziomie oraz ciągłe dostosowywanie go do potrzeb, wymagań klientów i innych partnerów biznesowych. Ten sposób kontroli, gwarantuje również zachowanie wysokiej jakości nie tylko dostarczanego przez nas produktu i dokumentacji, ale też wysoką jakość doradztwa i obsługi posprzedażowej.     

Ponadto zapewniamy  właściwe certyfikaty dla naszych produktów, pracowników oraz zakładów produkcyjnych      Posiadamy uprawnienia do certyfikowania znakiem CE kominów stalowych, w tym, zarówno na przewody dymowe, jak i części nośne.  W zakładce "Środowisko" oraz "Bezpieczeństwo i Higiena" znajdują się informacje na temat zarządzania środowiskowego oraz wymagań BHP. Na podstawie realizowanej polityki środowiskowej i corocznego raportu oddziaływania na środowisko, otrzymaliśmy od władz lokalnych dyplom potwierdzający wysoki poziom zarządzania środowiskowego.  Certyfikaty są  uzupełniane i aktualizowane tak by spełniały wymagiania klientów lokalnych i globalnych.  

Procedury i kwalifikacje spawalnicze są aktualizowane  regularnie, w oparciu o uznane standardy międzynarodowe. Procedury spawalnicze wg.  EN ISO 15614, EN ISO15610 og ASME IX. Uprawnienia spawalnicze wg.  EN ISO 9606, EN ISO 14732 og ASME IX.

Posiadamy certyfikaty, wydane przez organizacje zewnętrzne, uprawniające do spawania konstrukcji wg. EN 3834-2   oraz EN1090 EXC 3. Co więcej Dominion Steelcon A/S posiada uprawnienia do certyfikowania kominów stalowych znakiem CE wg. EN13084-7 i EN1090-

Najważniejsze certyfikaty wystawione w oparciu o:

Nasi monterzy posiadają, regularnie aktualizowane certyfikaty uprawniające do realizacji prac w róźnych częściach świata, ważniejsze z nich to: 

  • VCA
  • CCSNG
  • SSSTS
  • Confined Space
  • Banksman Slinger
  • Rescue at Heights
  • Basic Fire Fighting
  • Basic First Aid Middle Level DFR
  • Various specific local certificates

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z biurem.