Wizja i misja

Wizja

• Osięgnięcie i utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań i producenta przemysłowych kominów stalowych, w obrębie EU i wybranych rynków globalnych, na których działają nasi klienci.   

• Dostarczanie naszym klientom produktu i rozwiązań o najwyższej dostępnej na rynku jakości.

Misja

• Dostawa przemysłowych kominów stalowych.

• Zapewnianie naszym klientom profesjonalnego doradztwa, wysokiej jakości produktu oraz obsługi w każdej fazie projektu według ustalonych terminów.

• Osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera na rynku dzięki zdefiniowanej strategii rozwoju.

• Zapewnienie odpowiedniej wydajności w cyklu realizacji w celu zapewnienia najniższych kosztów w branży.

Nasze Wartości

• Pragniemy by nasi pracownicy byli elastyczni, zmotywowani, odpowiedzialni oraz współpracowali w celu osiągnięcia wyznaczonych celów przedstawionych przez Zarząd. Odpowiedzialnością Zarządu jest zapewnienie pracownikom właściwego poziomu informacji, na przykład poprzez publikowanie raportów i spotkania informacyjne. 

• Wszyscy pracownicy powinni traktować poddostawców, klientów oraz siebie na wzajem z należnym szacunkiem.

• Chcemy by nasi najlepsi pracownicy zostali z nami na długie lata. Pragniemy ich do tego zachęcać oferując im swobodę działania przy zachowaniu odpowiedzialności w stosunku do ustalonych zasad.

• Chcemy by nasi pracownicy mieli zapewnioną możliwość samorealizacji, w przyjaznym środowisku pracy. Chcemy rozwijać w pracownikach świadomość, iż ich działania mają wpływ na poziom satysfakcji klienta oraz rentowność firmy, która zabezpiecza miejsca pracy.