Kvalita a Certifikácia

Dominion Steelcon A/S naďalej pracuje s najnovšími výrobnými technológiami so zameraním na kvalitu a efektivitu. Ako popredný dodávateľ priemyselných oceľových komínov sa zamerivame na kvalitu a je pre nás zásadné a prioritné riadenie kvality vo všetkých procesoch.

Sme certifikovaný podľa normy ISO EN 9001 - 2008 v Dominion Steelcon Esbjerg ako aj  Dominion Steelcon Slovakia v Košiciach. Máme pravidelné polročné audity v oboch prevádzkach, priebežné interné a externé dohľady, ktoré zaisťujú, že systém riadenia kvality sa aktualizuje a berie do úvahy požiadavky zákazníkov a partnerov. To nám zabezpečuje okrem iného, že dodávame kvalitu, čo sa týka dokumentácie ako aj dodávaného produktu.  V neposlednom rade by sme chceli vyzdvihnúť vysoký štandard poradenstva v počiatočnej fáze, ako aj kvalitné po-predajné służby.  

Dominion Steelcon okrem toho získal príslušné certifikáty ako na naše produkty, tak aj na vybavenie pre výrobu a pre zamestnancov.  Dominion Steelcon okrem iného je oprávnený vydávať certifikáty CE na oceľové komíny - ako pre nosný plášť komína, tak aj pre vnútornú vložku komína, resp. pre oceľové konštrukcie. V časti " Životné prostredie" a  "Bezpečnosť" je uvedené, ako sa tiež zameriavame na životné prostredie a bezpečnosť. Na základe našej politiky o ochrane životného prostredia a našej správy o životnom prostredí, nám bol udelený certifikát od štátnych orgánov o životnom prostredí. Budeme aj naďalej zlepšovať našu certifikáciu, aby neustále zodpovedala požiadavkám našich lokálnych a globálnych zákazníkov  - a aby sme dodávali výrobky v požadovanej kvalite.

Postupy zvárania a kvalifikácia zvárania sú aktualizované v pravidelných intervaloch a boli schválené v súlade s medzinárodnými normami. Zváracie postupy sú v súlade s normami EN ISO 15614, EN ISO15610 a ASME IX. Certifikáty so zvárania sú v súlade s normami  EN ISO 9606, EN ISO 14732 a ASME IX.

Firme Dominion Steelcon boli schválené postupy zvárania rôznymi certifikovanými agentúrami na zváranie oceľových konštrukcií podľa EN 3834-2 a EN1090 EXC 3. Okrem toho, Dominion Steelcon A/S má oprávnenie vydávať CE certifikáty pre oceľové komíny podťa EN13084-7 og EN1090-1.

Najdôležitejšie certifikáty sú nasledovné:

Náš skúsený tím montážnikov má celý rad pravidelne aktualizovaných certifikátov, ktoré  sa využívaju vo svete, medzi inými:

  • VCA
  • CCSNG
  • SSSTS
  • Confined Space
  • Banksman Slinger
  • Rescue at Heights
  • Basic Fire Fighting
  • Basic First Aid Middle Level DFR
  • Rôzne ďalšie certifikáty podľa krajín

Pre viac informácií o vyššie uvedených certifikátoch, alebbo o iných,  nás neváhajte kontaktovať.