Kvalita a Certifikace

Dominion Steelcon A / S nadále pracuje s nejnovějšími výrobními technologiemi se zaměřením na kvalitu a efektivitu. Jako přední dodavatel průmyslových ocelových komínů se zamerivame na kvalitu a je pro nás zásadní a prioritní řízení kvality ve všech procesech.

Jsme certifikovaný podle normy ISO EN 9001 - 2008 v Dominion Steelcon Esbjerg i Dominion Steelcon Slovakia v Košicích. Máme pravidelné půlroční audity v obou provozech, průběžné interní a externí dohledy, které zajišťují, že systém řízení kvality se aktualizuje a zohledňuje požadavky zákazníků a partnerů. To nám zajišťuje mimo jiné, že dodáváme kvalitu, co se týče dokumentace i dodávaného produktu. V neposlední řadě bychom chtěli vyzdvihnout vysoký standard poradenství v počáteční fázi, jakož i kvalitní po-prodejní služby.

Dominion Steelcon kromě toho získal příslušné certifikáty jako na naše produkty, tak i na vybavení pro výrobu a pro zaměstnance. Dominion Steelcon mj je oprávněn vydávat certifikáty CE na ocelové komíny - jak pro nosný plášť komína, tak i pro vnitřní vložku komína, resp. pro ocelové konstrukce. V části "Životní prostředí" a "Bezpečnost" je uvedeno, jak se také zaměřujeme na životní prostředí a bezpečnost. Na základě naší politiky o ochraně životního prostředí a naší zprávy o životním prostředí, nám byl udělen certifikát od státních orgánů o životním prostředí. Budeme i nadále zlepšovat naši certifikaci, aby neustále odpovídala požadavkům našich lokálních a globálních zákazníků - a abychom dodávali výrobky v požadované kvalitě.

Postupy svařování a kvalifikace svařování jsou aktualizovány v pravidelných intervalech a byly schváleny v souladu s mezinárodními normami. Svařovací postupy jsou v souladu s normami EN ISO 15614, EN ISO15610 a ASME IX. Certifikáty se svařování jsou v souladu s normami  EN ISO 9606, EN ISO 14732 a ASME IX.

Firmě Dominion Steelcon byly schváleny svařovací postupy různými certifikovanými agenturami pro svařování ocelových konstrukcí dle EN 3834-2 a EN1090 EXC 3. Kromě toho, Dominion Steelcon A / S má oprávnění vydávat CE certifikáty pro ocelové komíny Pojďte EN13084-7 og EN1090-1.

Nejdůležitější certifikáty jsou následující:

Náš zkušený tým montážníků má celou řadu pravidelně aktualizovaných certifikátů, které se využívají ve světě, mezi jinými:

  • VCA
  • CCSNG
  • SSSTS
  • Confined Space
  • Banksman Slinger
  • Rescue at Heights
  • Basic Fire Fighting
  • Basic First Aid Middle Level DFR
  • Různé další certifikáty podle zemí

Pro více informací o výše uvedených certifikátech, alebbo o jiných, nás neváhejte kontaktovat.