Ocelové komíny

Každý ocelový komín je navržen podle specifických požadavků zákazníka a konstrukce komína vychází z platných národních norem a konkrétní specifikace projektu.

Technické oddělení Steelcon vyvíjí ocelové komíny podle různých principů konstrukce, z nichž jsou následující principy používány nejčastěji: