Revize průmyslových komínů

Dominion Steelcon nabízí služby revize průmyslových komínů, které jsou podle normy EN 13084-1: 2007 za účelem prověření stability a statiky komínů, prodloužení životnosti komína, resp. zjištění potřebných oprav na komíně.

Revize průmyslového ocelového komína podle příslušné normy je povinná a norma předepisuje pravidelné, pokud možno 2-leté revize komínů ohledně jejich statiky, ale také, aby se zjistily závady a defekty na komíně. Výsledkem revize jsou návrhy na opravy komínů s určením termínů realizace tak, aby nedošlo k případné havárii, resp. nebezpečné situaci.

Každá inspekce zahrnuje profesionální vizuální kontrolu zdokumentovanou fotografiemi, ultrazvukovým měřením, jakož i odhadem statiky komína. Tyto všechny měření se shrnou v podrobné zprávě, která zahrnuje i naše profesionální návrhy možných / nutných opravářských prací, a údržbu a ochranu povrchu komína. Dominion Steelcon může také tyto práce zrealizovat a zajistit specialistů z této oblasti. Dominion Steelcon se zaměřuje na provádění nezbytných a požadovaných údržbových prací, podle revizních zpráv jakož i z možností zákazníka.

Zpráva popisuje inspekci konstrukční části i vnitřní vložky ocelového komína. Během inspekce jsou zkoumány: základová patka komína, nosný plášť, žebřík, plošina, povrchová úprava komína, možné připojení přírub a nástvce pro odběr vzorků emisí.

Kontrola vnitřní vložky komína spočívá v revize spodní části vložky, zaústění a korunu komína. Inspekce může být rozšířena na inspekci pomocí jeřábu, kde inspektor za pomoci montážního koše vstupuje do vložky komína za účelem kontroly vnitřní vložky po celé její délce, včetně ultrazvukového měření každých 5 metrů, jak na vnějším plášti. Toto se doporučuje pouze, pokud existují indicie, že stav vložky je kritický.

.

Následující kontroly jsou prováděny v rámci revize ocelových komínů:

 • Vizuální kontrola a točivý moment kotevních šroubů.
 • Inspekce základové patky komína a výztuh pláště včetně uzemnění komína.
 • Vizálna kontrola vysprávek pod patkou komína.
 • Vizuální kontrola a ultrazvukové měření nosného pláště komína.
 • Vizuální kontrola a ultrazvukové měření vložky na spodku v koruně komína.
 • Kontrola nosného pláště komína a odvodu kondenzátu.
 • Vizuální kontrola ventilačních otvorů ve spodní a vrchní části pláště.
 • Vizuální kontrola a ultrazvukové měření koruny komína.
 • Vizuální kontrola a ultrazvukové měření servisních dvířek.
 • Vizuální kontrola a točivý moment přírubových spojů, včetně šroubů.
 • Vizuální kontrola výztuž rámu na zaústění do komína.
 • Kompenzátory a zaústění do komína jsou vizuálně kontrolovány.
 • Žebřík a jiné jeho části, včetně plošin a návarků pro měření emisí jsou kontrolovány a testovány ohledně korozivního úbytku.
 • Tlumič kmitů v koruně komína je testován co se týče počtu kmitů. Protiváha, resp. hladina nemrznoucí kapaliny je vizuálně kontrolována.
 • Povrchová úprava nosného pláště je kontrolována.

Revize i opravy na potrubí a jiných elementů komína mohou být doplněny do rozsahu dodávky. Kontaktujte nás prosím v případě zájmu.

Dominion Steelcon zároveň realizuje revize a opravy na cihlových, resp. železobetonových komínech ve spolupráci se specialisty v této oblasti. Kontaktujte nás prosím v případě zájmu o další informace, resp. cenovou nabídku.