Statické výpočty

Steelcon nabízí provedení nových statických výpočtů již existujících ocelových komínů, pokud jsou plánované změny (např. Budou namontovány nové měřící trysky apod.) Nebo v případě, že tloušťka pláště ocelového komína je významně snížena v důsledku koroze. V některých případech doporučujeme provést nový statický výpočet na základě výsledků kontroly ultrazvukového měření. Může se pak doporučit, že je nezbytné vyztužení pláště a jiné doporučení.

Steelcon tak nabízí statické výpočty i výkresy / skicy pro toto provedení. Je na volbě zákazníka, zda tuto práci bude i fyzicky provádět Steelcon nebo si to zajistí sám.

Pokud se komín přemisťuje na jiné místo, také to vyžaduje nový statický výpočet, stejně jako nový kotevní koš - při obou umí společnost Steelcon pomoci.