Vize, mise a základní hodnoty

Vize

• Vizí Dominion Steelconu je stát se tržním lídrem a nejvíce preferovaným dodavatelem ocelových komínů v EU a na dalších vybraných trzích.

• Dominion Steelcon chce poskytovat maximální kvalitu, která je nejlepší na trhu.

Mise

• Klíčovým produktem firmy Dominion Steelcon jsou velké ocelové průmyslové komíny.

•  Společnost Dominion Steelcon chce být vnímána jako společnost, která poskytuje excelentní poradenství, projektový management a dodávku vysoce kvalitních produktů včas.

• Dominion Steelcon chce být lídrem na trhu a bude se snažit udržet si svou pozici prostřednictvím definované strategie růstu.

• Dominion Steelcon musí zajistit účinnost v hodnotícím řetězci prostřednictvím nejnižších nákladů v průmyslovém odvětí.

.

Základní hodnoty

• Dominion Steelcon chce mít flixibilných, motivovaných a odpovědných zaměstnanců, kteří pracují jako součást Steelcon týmu a sledují cíle, o nichž rozhodlo vedení firmy. Management potřebuje v tomto směru zajistit optimální množství informací pro zaměstnance i prostřednictvím novin Dominion Steelcon a pravidelných informačních setkání.

• Všichni zaměstnanci Dominion Steelcon jsou vedeni tak, aby přistupovali ke svým kolegům, k dodavatelům a zákazníkům s úctou.

• Dominion Steelcon chce přilákat a udržet si ty nejlepší zaměstnance v průmyslovém odvětví tak, že jim dá "svobodu a odpovědnost" v širším rozsahu.

• Cílem je naplnit ambice zaměstnanců a to v dobrém pracovním prostředí a zvýšit jejich povědomí, tak že tato opatření budou mít za následek spokojenost zákazníků a ziskovost, jejímž prostřednictvím je jejich pracovní místo zajištěno.

.