Oceľové komíny

Každý oceľový komín je navrhnutý podľa špecifických požiadaviek zákazníka a konštrukcia komína vychádza z platných národných noriem a konkrétnej špecifikácie projektu.

Technické oddelenie Steelcon vyvíja oceľové komíny podľa rôznych princípov konštrukcie, z ktorých sú nasledujúce princípy používané najčastejšie: