Vízia, misia a základné hodnoty

Vízia

• Víziou Dominion Steelconu je stať sa trhovým lídrom a najviac preferovaným dodávateľom oceľových komínov v EÚ a na ďalších vybraných trhoch. 

• Dominion Steelcon chce poskytovať maximálnu kvalitu, ktorá je najlepšia na trhu.

Misia

• Kľúčovým produktom firmy Dominion Steelcon sú veľké oceľové priemyselné komíny.

•  Spoločnosť Dominion Steelcon chce byť vnímaná ako spoločnosť, ktorá poskytuje excelentné poradenstvo, projektový manažment a dodávku vysoko kvalitných produktov včas.

• Dominion Steelcon chce byť lídrom na trhu a bude sa snažiť udržať si svoju pozíciu prostredníctvom definovanej stratégie rastu.

• Dominion Steelcon musí zabezpečiť efektívnosť v hodnotiacom reťazci prostredníctvom najnižších nákladov v priemyselnom odvetí.

.

Základné hodnoty

• Dominion Steelcon chce mať flixibilných, motivovaných a zodpovedných zamestnancov, ktorí pracujú ako súčasť Steelcon tímu a sledujú ciele, o ktorých rozhodlo vedenie firmy. Manažment potrebuje v tomto smere zabezpečiť optimálne množstvo informácií pre zamestnancov aj prostredníctvom novín Dominion Steelcon a pravidelných informačných stretnutí.

• Všetci zamestnanci Dominion Steelcon sú vedení tak, aby pristupovali k svojim kolegom, k dodávateľom a zákazníkom s úctou.

• Dominion Steelcon chce prilákať a udržať si tých najlepších zamestnancov v priemyselnom odvetví tak, že im dá “slobodu a zodpovednosť ” v širšom rozsahu.

• Cieľom je naplniť ambície zamestnancov a to v dobrom pracovnom prostredí a zvýšiť ich povedomie, tak že tieto opatrenia budú mať za následok spokojnosť zákazníkov a ziskovosť, prostredníctvom ktorej je ich pracovné miesto zaistené.

.