Bezpečnosť

Dominion Steelcon je veľmi starostlivý, čo sa týka bezpečnosti našich zamestnancov vo vlastných piestoroch ako aj na rôznych miestach počas montáže po celom svete. V spolupráci so schválenými bezpečnostnými expertami máme vypracovaný manuál “Zdravie a Bezpečnosť”, ktorý je založený na EN 45001 (do konca roku  2016 známy ako OHSAS 18001).

V nižšie uvedenom odkaze nájdete Dominion Steelcon H&S manuál o bezpečnosti a súvisiacich procesoch.

H&S Manuál

H&S Manuál pre lokality vo Veľkej Británii