Oceľové komíny pre plynové turbíny

Oceľové komíny pre plynové turbíny majú podstatne väčšie rozmery (priemery) ako bežné komíny. Z tohto dôvodu tieto komíny nemôžu byť vyrábané, prepravované a montované v priebehu pár dní v štandardných montážnych dieloch ako komíny "normálnej" predpripravenej veľkosti. Tieto komíny musia byť vyrábané a dodávané v predpripravených segmentoch (luboch), ktoré sú vzájomne spájané cez príruby alebo plne zvárané na stavbe počas montáže. Nie je presne určená veľkosť, ktorá oddeľuje predpripravený komín "normálnej" veľkosti od veľko-rozmerného komína pre plynové turbíny, ktorý sa montuje z predpripravených segmentov. To závisí od finálnej destinácie a ako bude komín prepravovaný.

Steelcon si v poslednom desaťročí vytvoril osvedčené postupy týkajúce sa týchto veľkých komínov pre plynové turbíny pokiaľ ide o výkresy, výrobu, prepravu a montáž, čo vedie k veľkým úsporám nákladov a času pre zákazníkov, ako aj k lepšej kvalite dodávky.

Príklady takýchto "turbínových" komínov nájdete nižšie. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.