Spoločnosť Dominion Steelcon

5445 Asnaesvaerket DK stalkerne til betonskorsten

Dominion Steelcon je popredným výrobcom oceľových priemyselných komínov - navrhnutých a vyrobených na mieru. Dominion Steelcon nedodáva len produkt, avšak komplexné riešenie na kľúč, pozostávajúce z poradenstva, kalkulácií, konštrukcie, výroby, dodávky a montáže.

Dodali sme celkovo viac ako 6,500 oceľových komínov po celom svete, čo hovorí o jedinečnosti našej koncepcie v rámci odvetvia. Našli sme riešenie zložitých technických projektov za veľmi odlišných podmienok na celom svete, čo viedlo k obrovským skúsenostiam a znalostiam. Dôkaz našich schopností a profesionality je podporovaný referenciami mnohých našich spokojných zákazníkov, ktorí vyžadovali vysokú kvalitu a fixné termíny dodávok

Dominion Steelcon ponúka vynikajúcu kvalitu svojim zákaznikom dosiahnutú prostredníctvom flexibility a motivácie zamestnancov firmy Dominion Steelcon s rozsiahlymi znalosťami v rámci odvetvia oceľových komínov. Máme vysoko kvalifikovaných komptetentných inžinierov a technikov, rovnako ako kvalifikovaných a skúsených zváračov a montážnikov, ktorí sú pripravení riešiť akékoľvek problémy týkajúce sa Vášho komína s výškou od 10m do výšky max. 130m.

Našim cieľom je plne využívať naše dlhoročné skúsenosti spoločne s odbornosťou nášho technického oddelenia a to v rámci technologických inovácií, ktoré doplňajú osvedčené a optimálne riešenia pre našich zákazníkov. Snahou je navrhovať také riešenia, ktoré budú poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu, inovácie a ekonomické výhody. Dominion Steelcon vyrába oceľové komíny v našich moderných závodoch v dánskom Esbjergu a v Košiciach na Slovensku, kde naše skúsené výrobné tímy garantujú vysokú kvalitu spracovania našich produktov.

Pre doplnenie svojej centrály, Dominion Steelcon vybudoval marketing a predajnú sieť na rôznych trhoch. Okrem iného máme dnes naše vlastné obchodné zastúpenia v mnohých krajinách EÚ, ako aj zástupcov na strednom východe, na ďalekom východe, v Austrálii a pod. Z týchto obchodných zastúpení zabezpečujeme nielen predaj našich produktov, ale sme schopní aj odborne poradiť našim zákazníkom.

Viac informácií:
Komíny
Služby