Výpočty pre telekomunikačné stožiare

Dominion Steelcon ponúka vykonanie kontrolných výpočtov, pre už existujúce oceľové komíny na prípravu a montáž telekomunikačných zariadení/antén. Podrobnosti o dodávkach viac ako 6500 oceľových komínov v Európe, sú k dispozícii v databáze firmy Dominion Steelcon. Máme skúsenosti, ktoré nám umožňujú byť krok pred konkurenciou, keďže máme obrovské skúsenosti pri statických výpočtoch komínov.

.