Výrobné závody Dominion Steelcon

Dominion Steelcon má svoj vlastný závod v  Košiciach na Slovensku, ktoré produkujú priemyselné oceľové komíny, potrubné systémy a ďalšie vlastné produkty pre celosvetové dodávky. Tentoo závod zabezpečuje  konkurencieschopnosť firmy na celosvetových trhoch. Celkovo máme výrobný závod na ploche 8500m2 s výrobnou kapacitou 150 000 pracovných hodín za rok. Závod V Košiciach je ultramoderny s najnovším technologickým vybavením a so skúsenými pracovníkmi v danom odvetví.

Pre firmu Dominion Steelcon, ako jeden z popredných dodávateľov oceľových komínov, sú kvalita a vedenie firmy veľmi dôležité. Firma Dominion Steelcon je certifikovaná podľa ISO EN 9001 a Dominion Steelcon vlastní certifikáty ohľadne zvárania oceľových konštrukcií podľa  s E a EN1090 EXC 3. Okrem toho je Dominion Steelcon A/S  oprávnená vydávať certifikáty CE pre oceľové komíny podľa EN13084-7, resp. podľa EN1090-1. Pre viac informácií kliknite sem.

Máme kontinuálnu internú a externú kontrolu, ktorá zabezpečuje, aby sme dodávali správnu kvalitu v našej dokumentácii, rovnako ako v dodávanom produkte.

To, že sa zameriavame do značnej miery na životné prostredie a bezpečnostné predpisy si môžte prečítať v nasledovných kapitolách: "Životné prostredie" a "Bezpečnosť".

Podrobné informácie o výrobnom závode v Košiciach na Slovensku nájdete v nižšie uvedenom odkaze.

Výrobné závody Dominion Steelcon.