Výrobné závody Dominion Steelcon

Dominion Steelcon má svoje vlastné závody v dánskom Esbjergu a v Košiciach na Slovensku, ktoré produkujú priemyselné oceľové komíny, potrubné systémy a ďalšie vlastné produkty pre celosvetové dodávky. Tieto závody zabezpečujú  konkurencieschopnosť firmy na celosvetových trhoch. Celkovo máme výrobné závody na ploche 10 700m2 s výrobnou kapacitou 320 000 pracovných hodín za rok. Oba závody sú ultramoderné s najnovším technologickým vybavením a so skúsenými pracovníkmi v danom odvetví.

Pre firmu Dominion Steelcon, ako jeden z popredných dodávateľov oceľových komínov, sú kvalita a vedenie firmy veľmi dôležité. Firma Dominion Steelcon je certifikovaná podľa ISO EN 9001 a Dominion Steelcon vlastní certifikáty ohľadne zvárania oceľových konštrukcií podľa  DIN 18800-7 Class E a EN1090 EXC 3. Okrem toho je Dominion Steelcon A/S  oprávnená vydávať certifikáty CE pre oceľové komíny podľa EN13084-7, resp. podľa EN1090-1. Pre viac informácií kliknite sem.

Máme kontinuálnu internú a externú kontrolu, ktorá zabezpečuje, aby sme dodávali správnu kvalitu v našej dokumentácii, rovnako ako v dodávanom produkte.

To, že sa zameriavame do značnej miery na životné prostredie a bezpečnostné predpisy si môžte prečítať v nasledovných kapitolách: "Životné prostredie" a "Bezpečnosť".

Podrobné informácie o výrobných závodoch v Dánsku a v Košiciach na Slovensku nájdete v nižšie uvedenom odkaze.

Výrobné závody Dominion Steelcon.